Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

 • Fri frakt till din lifebutik
 • Snabba leveranser
 • Fraktfritt över 499

Sinupret forte

Växtbaserat läkemedel
 
99 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Sinupret forte är växtbaserade läkemedel för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning. Vid förkylning svullnar slemhinnorna och kan täppa igen bihålorna. Slem ansamlas och trycket stiger, ofta med obehag och tryckande smärta som följd. Sinupret används för att lindra symtom i både bihålor och näsa och kan därför bidra till att hålla förbindelserna öppna. Vetenskapliga studier visar att 2 av 3 som använder Sinupret blir besvärsfria.1

Dragerade tabletter. Läs bipacksedeln noga före användandet eller på www.FASS.se. Kontakta läkare om symtomen kvarstår längre än två veckor eller återkommer periodvis.

Sinupret forte finns i förpackningar med 20 och 50 tabletter.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

1 N. Neubauer, R. W. März. Phytomedicine Vol. 1/1994, pp. 177-181.

Sinupret forte dragerade tabletter
Extrakt av: gullgentiana, Primula-arter (gullviva och/eller lundviva), Rumex-arter (ängssyra, bergsyra, tomtskräppa, spenatskräppa, krusskräppa och/eller stor ängssyra), fläder, järnört.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Kontakta läkare om dina besvär kvarstår i mer än 2 veckor eller om symtomen återkommer periodvis.

- Om du får biverkningar, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sinupret forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sinupret forte
3. Hur du använder Sinupret forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sinupret forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sinupret forte är och vad det används för 
 
Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Sinupret forte
Använd inte Sinupret forte
•om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva innehållsämnena eller mot något av övriga innehållsämnen i Sinupret forte (anges i avsnitt 6).

•om du lider av magkatarr, magsår, tolvfingertarmssår, halsbränna eller sura uppstötningar.

Varningar och försiktighet
I mycket sällsynta fall kan allvarliga överkänslighetsreaktioner förekomma. Sluta ta Sinupret forte och kontakta genast läkare om du tycker att ansiktet, tungan och/eller halsen svullnar eller om du får svårt att andas eller svälja. Sluta ta Sinupret forte om du drabbas av utslag eller klåda.

Andra läkemedel och Sinupret forte
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Sinupret forte.

Graviditet, amning och fertilitet
Kan användas under graviditet.

Användning vid amning rekommenderas inte.

Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner
Sinupret forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sinupret forte innehåller sockerarter
Sinupret forte innehåller sockerarterna glukos, laktos, sackaros och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du använder Sinupret forte
Ta alltid Sinupret forte exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Tabletterna bör sväljas hela med vätska.

Kontakta läkare om besvären kvarstår i mer än 2 veckor eller om symtomen återkommer periodvis.

Rekommenderas inte för barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Sinupret forte 
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Sinupret forte
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Sinupret forte
Det är ofarligt att sluta ta Sinupret forte.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Sinupret forte orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Magbesvär (t.ex. magknip och illamående) är ovanliga. Överkänslighetsreaktioner i huden (utslag, rodnad, klåda) är sällsynta.

Mycket sällsynta fall av svåra överkänslighetsreaktioner såsom andnöd och svullnad av ansikte, tunga och svalg har rapporterats. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård, se avsnitt 2 Varningar och försiktighet.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Sinupret forte ska förvaras
Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartan efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är:

1 dragerad tablett innehåller:

12 mg pulveriserad gullgentiana (Gentiana lutea L.), rot, motsvarande 12 mg torkad rot,

36 mg pulveriserade Primula-arter (gullviva (Primula veris L.) och/eller lundviva (Primula elatior L. Hill)), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,

36 mg pulveriserade Rumex-arter (ängssyra (Rumex acetosa L.), bergsyra (Rumex acetosella L.), tomtskräppa (Rumex obtusifolius L.), spenatskräppa (Rumex patientia L.), krusskräppa (Rumex crispus L.) och/eller stor ängssyra (Rumex thyrsiflorus FINGERH.)), ört, motsvarande 36 mg torkad ört,

36 mg pulveriserad fläder (Sambucus nigra L.), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,

36 mg pulveriserad järnört (Verbena officinalis L.), ört, motsvarande 36 mg torkad ört.

Övriga innehållsämnen är:

Sackaros, talk, laktosmonohydrat, kalciumkarbonat, potatisstärkelse, majsstärkelse, dextrin, kiseldioxid, stearinsyra, titandioxid (färgämne E171), glukos, gelatin, kinolingult (färgämne E104), indigokarmin (färgämne E132), shellack, magnesiumoxid, sorbitol, butylerad metakrylatsampolymer, montanglykolvax, povidon, ricinolja, natriumkarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Sinupret forte är en sockerdragerad, grön, rund, bikonvex tablett med slät yta och söt smak.

Sinupret forte finns i förpackningar med 20 och 50 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt

Tyskland

Telefon +49-9181-23190

Fax +49-9181-231265

Denna bipacksedel ändrades senast 2012-04-11

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration

 • 1 dragerad tablett innehåller:
 • 12 mg pulveriserad gullgentiana (Gentiana lutea L.), rot, motsvarande 12 mg torkad rot,
 • 36 mg pulveriserade Primula-arter (gullviva (Primula veris L.) och/eller lundviva (Primula elatior L. Hill)), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,
 • 36 mg pulveriserade Rumex-arter (ängssyra (Rumex acetosa L.), bergsyra (Rumex acetosella L.), tomtskräppa (Rumex obtusifolius L.), spenatskräppa (Rumex patientia L.), krusskräppa (Rumex crispus L.) och/eller stor ängssyra (Rumex thyrsiflorus FINGERH.)), ört, motsvarande 36 mg torkad ört,
 • 36 mg pulveriserad fläder (Sambucus nigra L.), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,
 • 36 mg pulveriserad järnört (Verbena officinalis L.), ört, motsvarande 36 mg torkad ört.

Övriga innehållsämnen är:

Sackaros, talk, laktosmonohydrat, kalciumkarbonat, potatisstärkelse, majsstärkelse, dextrin, kiseldioxid, stearinsyra, titandioxid (färgämne E171), glukos, gelatin, kinolingult (färgämne E104), indigokarmin (färgämne E132), shellack, magnesiumoxid, sorbitol, butylerad metakrylatsampolymer, montanglykolvax, povidon, ricinolja, natriumkarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Sinupret forte är en sockerdragerad, grön, rund, bikonvex tablett med slät yta och söt smak.

Användning

Ta alltid Sinupret forte exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos:

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen.
Tabletterna bör sväljas hela med vätska.

Kontakta läkare om besvären kvarstår i mer än 2 veckor eller om symtomen återkommer periodvis.

Rekommenderas inte för barn under 12 år.

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

 • Finns i lager
 • Fåtal i lager
 • Tillfälligt slut
 • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen