Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
100 ML 
149 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

För kortvarig profylax och lindring av förkylning.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN:
Echinagard, oral lösning
Pressaft av röd solhatt (Echinacea purpurea)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Echinagard måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Echinagard är och vad det används för
2. Innan du använder Echinagard
3. Hur du använder Echinagard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Echinagard ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD ECHINAGARD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR:
Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.
Endast korttidsbehandling.
Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).
En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

2. INNAN DU ANVÄNDER ECHINAGARD:
Använd inte Echinagard:
- om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt eller mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, maskros eller malört).
- om du är allergisk (överkänslig) mot övriga innehållsämnen i Echinagard.
- om du har en pågående systemisk sjukdom såsom tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar.
- för behandling av barn under 1 år .

Var särskilt försiktig med Echinagard:
- om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Echinagard och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.
- Echinagard rekommenderas inte till barn under 8 då erfarenheten är begränsad.

Användning av andra läkemedel:
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet och amning:
Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinagard inte rekommenderas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner:
Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information
i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

3. HUR DU ANVÄNDER ECHINAGARD:
Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 5 ml 3 gånger dagligen.
Barn 8 – 12 år: 5 ml 2 gånger dagligen.
Rekommenderas inte till barn under 8 år och får inte ges till barn under 1 år.
Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Echinagard:
Om du fått i dig för stor mängd av Echinagard eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR:
Liksom alla läkemedel kan Echinagard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller anann sjukvårdspersonal.

5. HUR ECHINAGARD SKA FÖRVARAS:
Förvaras vid högst 25oC.
När flaskan öppnats är den hållbar i 8 veckor.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:
Innehållsdeklaration
1 ml oral lösning:
- Aktivt innehållsämne: 24,8 mg torkad pressaft från Echinacea purpurea (L.) Moench,ört (röd solhatt) motsvarande ca 1 g färsk ört av röd solhatt.
- Övriga innehållsämnen: Renat vatten, xylitol, xantangummi, kaliumsorbat, vattenfri citronsyra, apelsinarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:
Echinagard oral lösning är en gul till brun trögflytande lösning med apelsinsmak.
Produkten innehåller växtdelar. Det kan därför förekomma att lösningen inte är helt klar eller att den innehåller en fällning i form av små synliga partiklar, vilka inte påverkar kvaliteten på lösningen.
Echinagard oral lösning är förpackad i en brun glasflaska med vit skruvkork av polypropen innehållande 100 ml lösning. Förpackningsstorlekar finns innehållande 100 ml och 2 x 100 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
Madaus GmbH
511 01 Köln
Tyskland

Ombud och information lämnas av:
Algol Pharma AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Tel. 08-615 27 60

Denna bipacksedel godkändes senast: 2009-10-27

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration
1 ml oral lösning:
Aktivt innehållsämne: 24,8 mg torkad pressaft från Echinacea purpurea (L.) Moench,ört (röd solhatt) motsvarande ca 1 g färsk ört av röd solhatt.
Övriga innehållsämnen: Renat vatten, xylitol, xantangummi, kaliumsorbat, vattenfri citronsyra, apelsinarom.

Användning

Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 5 ml 3 gånger dagligen.
Barn 8 – 12 år: 5 ml 2 gånger dagligen.
Rekommenderas inte till barn under 8 år och får inte ges till barn under 1 år.

Andra köpte även

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen