Hem

Hantera stress

Hälsa

Shoppa och läs mer om

Stress är kroppens överlevnadsknep och egentligen något positivt. Men i dagens samhälle låter vi stressen okontrollerat
skapa ohälsa, helt i onödan. Genom att lära oss att fokusera på en sak i taget kan vi må bättre och leva mer realistiskt, i det som är här och nu.
Utvalda produkterRekommenderade produkter från Lifebutiken

Stress har alltid funnits i människans liv. Nuförtiden kan stress handla om oro kring att välja rätt skola till barnen, att köpa bostadsrätt med rätt läge, eller att inte ha valt rätt jobb. I ett samhälle där valen är till synes oändliga läggs större ansvar på individen själv att välja rätt. Möjligheterna vi får ska göra oss fria, men kan lika gärna göra oss till fångar i vår egen beslutsångest. Har jag gjort rätt val eller kommer jag ångra mig sedan?

Fear of missing out

Den sistnämnda bottnar i en rädsla som populärt kallas för FOMO, en akronym för engelskans ”fear of missing out” – rädslan att missa något. Inte sällan kopplas FOMO till sociala medier, vars informationsflöde bidrar till att underbygga illusionen om ett perfekt liv och därför triggar en stress hos användaren. Vanligt framför allt i millenniegenerationen (15-30 år) är att uppleva en social stress och ångest, som karakteriseras av att hela tiden känna press att vara uppdaterad med vad andra gör, eller att tacka ja till allt, av rädsla för att missa något.

Annat som triggar igång stress kan vara det så kallade livspusslet, att vi jagar tid för att hinna med det vi ska (kanske orealistiskt mycket). Och vi har även den så kallade skärmstressen som handlar om att vi översköljs av stimuli vi egentligen inte kan hantera.

Stress kan vara positivt

– I grund och botten är stress något positivt för oss människor. Utan stress hade vi inte överlevt. Om stressreaktionen varit negativ för oss hade den selekterats bort genom evolutionen, förklarar Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid högskolan i Skövde. Det som är positivt med stressreaktionen är att den får oss att uppmärksamma och agera på eventuella faror, vilket skyddar oss från dessa, menar han.

– Det som anses vara negativt med stress är när den kortvariga stressreaktionen övergår till att i stället vara långvarig, eller när den kortvariga stressreaktionen leder till uppgivenhet eller utmattning.

Kristoffer Ekman berättar att vi människor, till skillnad från djur, även kan slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot”, som att oroa oss över vad andra tycker och bli nervösa över något vi får för oss kan hända, och på så vis skapa inre stress.

Prioritera och fokusera

Det finns egentligen bara en lösning på stress – eftersom vårt nervsystem reagerar på fara på samma vis, oavsett vilket stresspåslag det handlar om. Om det är en fiktiv tiger, existentiella grubblerier eller hektiskt på jobbet – så är lösningen att prioritera och att fokusera. För att framgångsrikt hantera vardagslivets olika stressreaktioner behöver vi helt enkelt välja och välja bort – varje dag. Det är något som alla kan göra, dessutom lättare än vad du tror.

– Stress uppstår i våra liv, det händer mycket runtomkring oss och hjärnan värderar allt som lika viktigt. Resultatet blir att vi flyttar fokus fram och tillbaka, från det ena till det andra och skapar stress som gör oss helt slut. Min strategi är att man ska hantera sitt fokus och på så sätt få mer energi, förklarar Mattias Ribbing, minnesmästare och författare med en egen podcast.

Att hantera sitt fokus är avgörande för att till exempel orka mer, prestera bättre och med högre kvalitet, säger han.

– I dag lever vi i ett informationsklimat som fullkomligt översköljer oss med stimuli dygnet runt, så levde inte vi människor tidigare. Men vi kan inte stänga ute världen. Att vi reagerar är en förutsättning rent evolutionärt, men idag är det som att vi befinner oss i ett konstant läge av tusentals prasslande buskar som kanske döljer en tiger som vi behöver skydda oss emot.

Därför behöver vi överlevnadsstrategier, som att lära oss att fokusera. Själv har han övat upp sitt minne, det vill säga sin koncentrationsförmåga, genom intensiv fokusträning – så mycket att han kan klara av att fokusera nästan oavsett svårighetsgrad av störningsmoment runtomkring. Han säger att det känns som att han har skapat tillgång till en superkraft.

– Man bestämmer sig för vad som är viktigt, vad som ska göras, och även om man störs av annat så får man hela tiden dra tillbaka fokus till det som man bestämt sig för att prioritera.

Nya trender

En konstruktiv reaktion på ohälsan som stress skapar är den nya andligheten och medvetenheten, en av de starkaste trenderna vi kan se i dag. För att öva upp närvaron i det man gör, när man gör det, kan man till exempel meditera, en metod som minnesmästaren Mattias Ribbing berättar att han använt för att öva upp sin koncentrationsförmåga.

Verktyg som mindfulness, avslappning och yoga har reviderats och anpassats, och börjar omskrivas i medier under samlingsnamnet now age. I nuet finns vare sig oro eller stress, bara fokus på det som är. Så genom att aktivt och medvetet prioritera, ja då går till och med FOMO att välja bort.

TEXT: PETRA DOKKEN