Hem

Allt ljus på D-vitamin

Hälsa

Shoppa och läs mer om

Att D-vitamin har flera viktiga funktioner i kroppen blir allt tydligare. Samtidigt konstateras fler och fler i de nordiska länderna ha låga D-vitaminnivåer. Vad innebär detta? Vi frågade en av världens ledande forskare på området.
Utvalda produkterRekommenderade produkter från Lifebutiken

Den bästa lösningen för D-vitaminbrist är inte långt borta, för sambandet mellan solljus och D-vitamin är obestridligen bevisat, säger Johan Moan, professor emeritus och forskare vid OUS Radiumhospitalet och Institutionen för fysik vid Oslo Universitet. Han berättar:

– I flera miljoner år höll sig mänskligheten under ekvatorn och anpassade sig till den starka solstrålningen där. Så småningom vandrade några norrut, där solbristen blev ett problem. Därför utvecklade dessa människor ljus hud, som släpper in mer solljus än mörk hud. På detta sätt kunde vi tillgodogöra oss mer av det sunda D-vitaminet. Även här i det kalla norr är solen huvudkälla till det livsviktiga vitaminet.
 

D-vitamin från solen

­– Om du solar cirka 10–15 minuter på hela kroppen, två gånger i veckan mitt på dagen fram till midsommar, kommer det att föra upp låga vinternivåer av D-vitamin till en mer hälsosam sommarnivå, säger Moan.
Denna solmängd motsvarar tre till fyra minuter av stark sommarsol på hela kroppen, eller cirka 30 minuters daglig exponering på ansikte, händer och underarmar.

– Det är mycket mer än "några få minuter" så som det sägs i många norska upplysningskampanjer om "hälsosamt solande", säger han.
Moan menar att det kan vara smart att dra upp ärmarna och öppna upp jackkragen så ofta vi kan, så att den nakna huden exponeras en liten stund, också utan solkräm.
 

D-vitamin från solarium

Moan vill inte bagatellisera cancerrisken som följer med överdriven solexponering, men påpekar att många i de nordiska länderna lider brist på D-vitamin och därför behöver solljus. Detta gäller särskilt för personer med mörk hud. Därför anser han att solarier kan användas, men i små doser: bara upp till 10 minuter, två gånger i veckan på vintern. Han betonar vikten av att inte överdriva, eftersom risken för hudcancer ökar med solskador.

– Man måste balansera nyttan mot risken, säger professor Moan.

Strålskyddsmyndigheten i Sverige håller dock fast vid att solning i solarium inte är en bra metod för att få D-vitamin, eftersom solarierna har en högre andel UVA-strålning än den naturliga solen. UVA-strålning är en typ av UV-strålning som inte bidrar till D-vitaminproduktionen. Däremot ökar den risken för hudcancer.
 

Forskning om D-vitamin

Att D-vitamin är viktigt för oss är inget nytt, men det är först på senare år som forskare över hela världen har upptäckt ett antal uppseendeväckande kopplingar mellan D-vitamin och hälsa.

– På grund av allt detta nya trycks vetenskapliga artiklar i ett accelererande tempo. Även för mig som arbetar dagligen med D-vitaminforskning så är det svårt att hänga med, säger Moan.

Han säger att vi i dag upplever en ökning av D-vitaminbrist i Norden. Särskilt bland invandrare med mörk hud och de som av religiösa skäl vill täcka sig. Att vi äter mindre fet fisk och håller oss mer inomhus, kanske i rädsla för hudcancer, kan också vara bidragande, menar han.
 

Daglig rekommendation av D-vitamin

Det är främst under vinterhalvåret som behovet av D-vitamin genom kosten ökar. Den dagliga rekommendationen ligger på 10-20 mikrogram. I Sverige får vi i oss i snitt cirka 7 mikrogram per dag med en normal kost.

– Mycket överviktiga personer (BMI över 30) behöver också betydligt mer D-vitamin än normalviktiga eftersom vitaminet är fettlösligt och lagras i fettvävnad, säger Moan.

Även gravida kvinnor och äldre bör se till att få i sig tillräckligt med D-vitamin.

– Äldre har också ett större behov av D-vitamin eftersom deras hud är tunnare och inte längre har förmåga att bilda vitamin i lika stor grad som förr, samt att de kan ha en sämre diet, avslutar professor Moan.

TEXT: LENA ROER

 D-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och hälsosam livsstil.